youtube18

  Άρθρο για τη ναυτεμπορική

  Παιδεία: το μόνο όπλο για μια δυνατή Ελλάδα του αύριο

  Στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κάτω από τις πρωτοφανείς οικονομικές συνθήκες της κρίσης η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ολοένα και πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες, προσαρμοσμένες στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας. Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς είναι να μπορεί ο κάθε Έλληνας να έχει πρόσβαση σε ποιοτική, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και κατάρτιση. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάρχουν σοβαρά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

  Η στρατηγική κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η δημιουργία ενός εύκαμπτου μαθητοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενες μαθησιακές ανάγκες. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκσυγχρονίζεται και παρέχει περισσότερες επιλογές στους μαθητές. Μετά το Γυμνάσιο, οι μαθητές μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν είτε το Γενικό Λύκειο είτε το Επαγγελματικό Λύκειο είτε τα μεταγυμνασιακά ΙΕΚ, τις επονομαζόμενες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Επιπρόσθετα, το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει τη δυνατότητα φοίτησης ενός επιπλέον χρόνου, ώστε ο μαθητής που το επιθυμεί να αποκτά περισσότερα επαγγελματικά προσόντα. Το Λύκειο αποσυνδέεται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την απονομή του απολυτηρίου. Η αναβάθμιση της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης παρέχει περισσότερα εφόδια και διεξόδους στα Ελληνόπουλα, ώστε οι δεξιότητες που αποκτούν να συνδέονται με την πιστοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, ολοκληρώνεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο, σε ένα πρώτο επίπεδο, θα διασυνδέει όλες τις μορφές μάθησης και τα προσόντα που αποκτώνται μέσα από κάθε λογής μαθησιακή διαδρομή (τυπική, μη τυπική, άτυπη).

  Στον τομέα της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα η φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) είναι εντελώς δωρεάν για όσους ενδιαφέρονται, χωρίς καμία διάκριση.

  Επιπρόσθετα αυξήσαμε τα Δημόσια ΙΕΚ από 93 σε 110 και τα αναβαθμίσαμε προσφέροντας νέες ειδικότητες αιχμής που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα έμψυχου δυναμικού στην αγορά εργασίας, τα επόμενα χρόνια. Σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους τομείς της επικοινωνίας, της Υγείας και Πρόνοιας, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Ναυτιλίας, του Τουρισμού, της Γεωργίας. Το πρόγραμμα σπουδών όλων των ειδικοτήτων συνδέεται με την ανάπτυξη συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, παρέχει δυνατότητες πρόσβασης σε μαθητείες, αναπτύσσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των νέων ανθρώπων και ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότητα συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση.

  Κάνοντας ένα ακόμη άνοιγμα της εκπαίδευσης στον χώρο του πολιτισμού, ανακοινώσαμε πρόσφατα τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Εθνικό Θέατρο, δίνοντας για πρώτη φορά την ευκαιρία, σε όσους το επιθυμούν, να καταρτιστούν, μέσα από τις δομές των Δημόσιων ΙΕΚ και της διά βίου μάθησης, εντελώς δωρεάν, σε ειδικότητες του χώρου της Θεατρικής Τέχνης. Σε ανάλογη συνεργασία θα προχωρήσουμε και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

  Παράλληλα ξεκινούμε πιλοτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάτι που δεν υπήρχε έως τώρα στην πατρίδα μας, τα δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, για συνανθρώπους μας με αναπηρία. Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο θα ιδρύσουμε και άλλα ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στόχος είναι να δώσουμε μία ακόμη διέξοδο στα άτομα με αναπηρία που τελειώνουν τα σχολεία ειδικής αγωγής, ώστε να αποκτήσουν και άλλες δεξιότητες.

  Στην προσπάθεια προώθησης της απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων και του πληθυσμού που έχει μεγαλύτερη ανάγκη για οικονομική στήριξη, το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα των τοπικών φορέων από όλη την Ελλάδα για τη δημιουργία νέων παραρτημάτων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Τα ΣΔΕ παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα ΣΔΕ στηρίζουν τη διαδικασία εκμάθησης με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου προγράμματος σπουδών, το οποίο προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν τη διαδικασία εκμάθησης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα λειτουργούν 58 ΣΔΕ εκ των οποίων τα οκτώ σε σωφρονιστικά καταστήματα, για τους συνανθρώπους μας που εκτίουν τις ποινές τους, ώστε αποκτώντας δεξιότητες και κατάρτιση να μπορούν να ενταχθούν πιο ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, μετά την αποφυλάκιση τους. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο.

  Σε μια Ελλάδα που ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης είναι αισθητός σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, το Υπουργείο Παιδείας έχει εξασφαλίσει για τους σπουδαστές των Δ.ΙΕΚ και ΣΕΚ μειωμένο εισιτήριο για τη μετακίνηση με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Επίσης δώσαμε λύση σε ένα πρόβλημα που χρόνιζε, δίνοντας το ποσό των 711.750 χιλιάδων ευρώ για υποτροφίες σπουδαστών που φοίτησαν σε Δημόσια ΙΕΚ το 2011 καθώς και για κάποιες που εκκρεμούσαν από το 2010, εκπληρώνοντας το χρέος μας απέναντι σε εκατοντάδες σπουδαστές.

  Παράλληλα μέσα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προχωρούμε το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» που παρέχει ειδικά οικονομικά προνόμια τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 37 χώρες του εξωτερικού σε νέους έως 30 ετών. Ακόμη, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πλήρους απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, αντιστρέψαμε τους ρόλους και με κεντρικό σύνθημα «Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοντά στον πολίτη» δεν περιμένουμε πλέον τους πολίτες να ανακαλύψουν τα προγράμματα που τους αφορούν, μέσα από το δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό σύστημα της δημόσιας διοίκησης, αλλά πάμε εμείς κοντά τους, με ειδικές εκδηλώσεις-ημερίδες που διοργανώνουμε, ενημερώνοντας τις τοπικές κοινωνίες για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προσφέρονται, εντελώς δωρεάν, σε όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει.

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με εκφραστή τον εποπτευόμενο φορέα,  Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), επενδύει σε περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες διά βίου μάθησης προς όφελος των πολιτών. Ο ΕΟΠΠΕΠ μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.eoppep.gr/teens) βοηθά νέους και εφήβους να επιλέξουν ή να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία μέσω ψηφιακών τεστ, ψηφιακών ατομικών φακέλων καταγραφής δεξιοτήτων, διαδραστικών video επαγγελμάτων και εικονικών παιχνιδιών σταδιοδρομίας. Ακόμη, μέσω των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) παρέχεται η δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε ενδιαφερόμενο.

  Επιπρόσθετα μαζί με την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος για όλα τα ελληνόπουλα της ομογένειας με τίτλο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ-Μια μέρα στην πόλη σου-η Ελλάδα και εσύ». Οι μαθητές της ομογένειας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και αλλοδαποί μαθητές που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, θα ετοιμάσουν ερασιτεχνικά videos στα οποία θα προβάλλουν την πόλη όπου ζουν, το σχολείο τους, την οικογένεια τους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τη σχέση τους με την Ελλάδα.Τα videos θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από προσωπικότητες του πολιτισμού.

  Θα ήταν από μέρους μας παράλειψη να μη γίνει αναφορά στη συμβολή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι παρά τις αντίξοες συνθήκες υπερβαίνουν τις δυσκολίες και δίνουν τον εαυτό τους στη διδασκαλία και στην επιμόρφωση των νέων της χώρας μας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πολύτιμους αρωγούς τους εκπαιδευτικούς, διευκολύνει τη μετάβαση των εργαζομένων μεταξύ τομέων και επαγγελματικών ομάδων, προωθεί τη βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών κατάρτισης και της απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων με κοινό προσανατολισμό την επένδυση στον έλληνα πολίτη, ενεργού μέλους της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Όπως είπε και ο NelsonMadela «παιδεία: το μόνο όπλο για να αλλάξουμε τον κόσμο», το Υπουργείο Παιδείας επενδύει στους νέους της χώρας και ελπίζει σε αυτούς.

  Επικοινωνία

   

  Δελτίο Νέων

  Εγγραφείτε στο δελτίο νέων μας

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Αγίας Σοφίας 46, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 271510, 2310 271610
  Φαξ: 2310 270300
  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.